HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

KUR K

KUR K

Медна тръба, качество за хладилници
Конструкция
меден тръбопровод
Материал
мед
KUR

KUR

Медна тръба
Конструкция
меден тръбопровод
Материал
мед