HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

LBS

LBS

Скоба за тръби с лека конструкция
Конструкция
еднотръбна скоба
Температура min.
-30 °C
Температура max.
90 °C
Материал
полипропилен
LBS PA

LBS PA

Скоба за тръби с лека конструкция от PA
Конструкция
еднотръбна скоба
Температура min.
-40 °C
Температура max.
120 °C
Материал
полиамид
LBS D

LBS D

Двойнотръбна скоба с лека конструкция
Конструкция
двойнотръбна скоба
Температура min.
-30 °C
Температура max.
90 °C
Материал
полипропилен
LBS D PA

LBS D PA

Двойнотръбна скоба с лека конструкция от PA
Конструкция
двойнотръбна скоба
Температура min.
-40 °C
Температура max.
120 °C
Материал
полиамид
LBS DP D

LBS DP D

Покриваща плоча двойнотръбна скоба с лека конструкция
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие