HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

A 0

A 0

Групиране на група A 0
SRS 0 PP

SRS 0 PP

Скоба за тръби, лека конструктивна поредица
Конструкция
скоба за тръби
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата оребрена
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Температура min.
-30 °C
Температура max.
90 °C
Материал
полипропилен
SRS 0 PA

SRS 0 PA

Скоба за тръби, лека конструктивна поредица
Конструкция
скоба за тръби
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата оребрена
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Температура min.
-40 °C
Температура max.
120 °C
Материал
полиамид 6
SRS 0 LI

SRS 0 LI

Болт с шлицова глава за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 84 (ISO 1207)
Обем на доставката
с подложна шайба
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 0 LI V4

SRS 0 LI V4

Болт с шлицова глава за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 84 (ISO 1207)
Обем на доставката
с подложна шайба
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS 0 IS

SRS 0 IS

Болт с вътрешен шестостен, за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 912 (ISO 4762)
Обем на доставката
с подложна шайба
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 0 IS V4

SRS 0 IS V4

Болт с вътрешен шестостен, за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 912 (ISO 4762)
Обем на доставката
с подложна шайба
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS 0 AS

SRS 0 AS

Шестостенен болт за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 931 (ISO 4014) или DIN 933 (ISO 4017)
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 0 AS V4

SRS 0 AS V4

Шестостенен болт за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 931 (ISO 4014) или DIN 933 (ISO 4017)
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS 0 SIS

SRS 0 SIS

Предпазна шайба за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 0 DP

SRS 0 DP

Покриваща плоча за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 0 DP V4

SRS 0 DP V4

Покриваща плоча за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS 0 TS

SRS 0 TS

Носеща шина, еднотръбна-двутръбна скоба
Конструкция
за едтръбни и двутръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана (лъскава)
SRS 0 SM

SRS 0 SM

Гайка на носещата шина, еднотръбна скоба
Конструкция
за едтръбни и двутръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана и гума
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 0 SP

SRS 0 SP

Приварена плоча еднотръбна скоба, къса
Конструкция
приварена планка
Допълнение към конструкцията
къс
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
SRS 0 SP VZ

SRS 0 SP VZ

Приварена плоча еднотръбна скоба, къса
Конструкция
приварена планка
Допълнение към конструкцията
къс
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 0 SP V4

SRS 0 SP V4

Приварена плоча еднотръбна скоба, къса
Конструкция
приварена планка
Допълнение към конструкцията
къс
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS 0 SP L

SRS 0 SP L

Приварена плоча и плоча за завинтване, дълга
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
SRS 0 SP L VZ

SRS 0 SP L VZ

Приварена плоча и плоча за завинтване, дълга
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 0 SP L V4

SRS 0 SP L V4

Приварена плоча и плоча за завинтване, дълга
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS 0 D SP

SRS 0 D SP

Двойна приварена плоча, еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
SRS 0 D SP VZ

SRS 0 D SP VZ

Двойна приварена плоча, еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 0 SP R

SRS 0 SP R

Редова приварена плоча, еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
SRS 0 SP R VZ

SRS 0 SP R VZ

Редова приварена плоча, еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 0 SPW

SRS 0 SPW

Ъглова приварена плоча и плоча за завинтване
Модификация
ъгъл 90°
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
SRS 0 SPW V4

SRS 0 SPW V4

Ъглова приварена плоча и плоча за завинтване
Модификация
ъгъл 90°
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
благородна стомана 1.4571
A 0 A

A 0 A

Групиране на група A 0 Конструкция
SRS 0 PP

SRS 0 PP

Скоба за тръби, лека конструктивна поредица
Конструкция
скоба за тръби
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата оребрена
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Температура min.
-30 °C
Температура max.
90 °C
Материал
полипропилен
SRS 0 AF

SRS 0 AF

Унифициран болт за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 0 AF V4

SRS 0 AF V4

Унифициран болт за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS SIL

SRS SIL

Осигурителна шайба за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
A 1-6

A 1-6

Групиране на група A 1-6
SRS 1-6 PP

SRS 1-6 PP

Скоба за тръби, лека конструктивна поредица
Конструкция
еднотръбна скоба
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата оребрена
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Температура min.
-30 °C
Температура max.
90 °C
Материал
полипропилен
SRS 1-6 PP G

SRS 1-6 PP G

Скоба за тръби, лека конструктивна поредица
Конструкция
еднотръбна скоба
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата гладка
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Температура min.
-30 °C
Температура max.
90 °C
Материал
полипропилен
SRS 1-6 PA

SRS 1-6 PA

Скоба за тръби, лека конструктивна поредица
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата оребрена
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Температура min.
-40 °C
Температура max.
120 °C
Материал
полиамид 6
SRS 1-6 PA G

SRS 1-6 PA G

Скоба за тръби, лека конструктивна поредица
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата гладка
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
полиамид 6
SRS 1-6 VG

SRS 1-6 VG

Скоба за тръби, лека конструктивна поредица
Конструкция
еднотръбна скоба
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата гладка
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Температура min.
-50 °C
Температура max.
120 °C
Материал
плътна гума твърдост по Шор 64°/73°
SRS 1-6 AL

SRS 1-6 AL

Скоба за тръби, лека конструктивна поредица
Конструкция
еднотръбна скоба
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата оребрена
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Температура min.
-40 °C
Температура max.
300 °C
Материал
алуминий
SRS 1-6 LI

SRS 1-6 LI

Болт с шлицова глава за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 84 (ISO 1207)
Обем на доставката
с подложна шайба
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 1-6 LI V4

SRS 1-6 LI V4

Болт с шлицова глава за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 84 (ISO 1207)
Обем на доставката
с подложна шайба
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS 1-6 IS

SRS 1-6 IS

Болт с вътрешен шестостен, за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 912 (ISO 4762)
Обем на доставката
с подложна шайба
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 1-6 IS V4

SRS 1-6 IS V4

Болт с вътрешен шестостен, за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 912 (ISO 4762)
Обем на доставката
с подложна шайба
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS 1-6 AS

SRS 1-6 AS

Шестостенен болт за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 931 (ISO 4014) или DIN 933 (ISO 4017)
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 1-6 AS V4

SRS 1-6 AS V4

Шестостенен болт за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 931 (ISO 4014) или DIN 933 (ISO 4017)
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS SIS

SRS SIS

Предпазна шайба за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 1-6 DP

SRS 1-6 DP

Покриваща плоча за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 1-6 DP V4

SRS 1-6 DP V4

Покриваща плоча за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS TS

SRS TS

Носеща шина, еднотръбна-двутръбна скоба
Конструкция
за едтръбни и двутръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана (лъскава)
SRS TS VZ

SRS TS VZ

Носеща шина, еднотръбна-двутръбна скоба
Конструкция
за едтръбни и двутръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS TS V4

SRS TS V4

Носеща шина, еднотръбна-двутръбна скоба
Конструкция
за едтръбни и двутръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS SM

SRS SM

Гайка на носещата шина
Конструкция
за едтръбни и двутръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана и гума
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS SM V4

SRS SM V4

Гайка на носещата шина
Конструкция
за едтръбни и двутръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS 1-6 SP

SRS 1-6 SP

Приварена плоча еднотръбна скоба, къса
Конструкция
за еднотръбни скоби
Допълнение към конструкцията
къс
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
SRS 1-6 SP VZ

SRS 1-6 SP VZ

Приварена плоча еднотръбна скоба, къса
Конструкция
за еднотръбни скоби
Допълнение към конструкцията
къс
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 1-6 SP V4

SRS 1-6 SP V4

Приварена плоча еднотръбна скоба, къса
Конструкция
за еднотръбни скоби
Допълнение към конструкцията
къс
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS 1-6 SP L

SRS 1-6 SP L

Приварена плоча и плоча за завинтване, дълга
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
SRS 1-6 SP L VZ

SRS 1-6 SP L VZ

Приварена плоча и плоча за завинтване, дълга
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 1-6 SP L V4

SRS 1-6 SP L V4

Приварена плоча и плоча за завинтване, дълга
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS 1-6 D SP

SRS 1-6 D SP

Двойна приварена плоча, еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
SRS 1-6 D SP VZ

SRS 1-6 D SP VZ

Двойна покриваща плоча, еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 1-6 SP R

SRS 1-6 SP R

Редова приварена плоча, еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
SRS 1-6 SP R VZ

SRS 1-6 SP R VZ

Редова приварена плоча, еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 1-6 SPW

SRS 1-6 SPW

Ъглова приварена плоча и плоча за завинтване
Модификация
ъгъл 90°
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
фосфатиран
SRS 1-6 SPW V4

SRS 1-6 SPW V4

Ъглова приварена плоча и плоча за завинтване
Модификация
ъгъл 90°
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
благородна стомана 1.4571
A 1-6 A

A 1-6 A

Групиране на група A 1-6 Конструкция
SRS 1-6 PP

SRS 1-6 PP

Скоба за тръби, лека конструктивна поредица
Конструкция
еднотръбна скоба
Допълнение към конструкцията
вътрешна страна на скобата оребрена
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Температура min.
-30 °C
Температура max.
90 °C
Материал
полипропилен
SRS 1-6 AF

SRS 1-6 AF

Унифициран болт за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRS 1-6 AF V4

SRS 1-6 AF V4

Унифициран болт за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
благородна стомана 1.4571
SRS SIL

SRS SIL

Осигурителна шайба за еднотръбна скоба
Конструкция
за еднотръбни скоби
Конструктивна поредица
лек
Стандарт
DIN 3015-1
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие