HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2018-07-05

HSRS

HSRS

Скоба за стоманена тръба
Диапазон на използване
предимно в сферата на строителните машини
HSRS EE

HSRS EE

Еластомерна подложка за скоба за стоманена тръба
Конструкция
еластомерна подложка
подходящо за
скоби за стоманени тръби HSRS
Температура min.
-40 °C
Температура max.
125 °C
Материал
сантопрен 64° твърдост по Шор A
Особени белези
висока устойчивост на масла и атмосферни условия
сигурно закрепване на тръбопроводи и гъвкави тръбопроводи
подобрено смекчаване на шум и вибрации